Ludwig Tornefjell

Admin
27 artiklar/Följer 14/3 följare
0709325174

NODELL söker aktiva kontributörer - bli involverad

Skriver helst om teknik i allmänhet och internet i synnerhet. Om jag själv får välja.
Bevakar även framsteg inom den Psykedeliska renässansen så gott jag kan.