Kultur | Lördag 8 juni 2019 | 5
 

1000 år av Ayahuasca?

Nya arkeologiska fynd i sydvästra Bolivia visar på tidigt bruk av Ayahuasca, Kokain och eventuellt även magiska Svampar. Fyndet skedde i en grotta som visar spår av mänsklig aktivitet så långt tillbaka som 4000 år.


År 2008 anlände José Capriles till en grotta längs det Bolivianska sluttningarna. Under ett lager av avföring från en Lama hittade han vad som tydde på en förhistorisk gravplats.   I grottan fanns spår av ritualer typiskt relaterade till begravningar - det hittades även en påse innehållandes narkotika. 


Nu, ett drygt decennium senare, finner man att påsen innehåller ett antal psykoaktiva ämnen och har troligen varit i ägo av en Shaman. I en studie som publiceras i PNAS avslöjar kemiska tester spår av ett antal psykoaktiva ämnen, inklusive tryptaminen bufotenin, BZE (bensoylekgonin) och kokain, den enormt potenta hallucinogenen DMT (Dimetyltryptamin) och harmin som återfinns i Ayahuasca och Psilocin, det psykoaktiva ämnet i magiska svampar. Dessa växter och ämnen finns inte enbart i Bolivia, för att fylla påsen med det "stash" den innehåller. Personen har antagligen haft ett bredare nätverk och rest längre sträckor för att få tag i sin narkotika. 


"Detta är det första beviset på att förhistoriska människor i sydamerika potentiellt kan kombinera olika medicinska växter för att producera en kraftfull hallucinogen som Ayahuasca" 

- Miller, forskare på UC Berkeleys arkeologiska forskningsanläggning

Upptäckten bidrar till ökad förståelse på hur människan genom tiden har använt psykoaktiva ämnen för att förändra sitt medvetande - den bidrar även till att döma åldern på Ayahuascah. Radiokarbon-tester av påsen daterar materialet till omkring 900-170AD vilket gör det till de tidigaste beviset vi har idag för bruk av Ayahuasca. 


Ayahuasca är idag en stor del av den Sydamerikanska turismen, folk tar sig ner till t.ex Peru och deltar i ceremonier som administreras av en s.k Shaman / Medicinman. Enligt Shamanerna kan kunskapen om Ayahuasca spåras flera tusen år tillbaka i historien, inga starka belägg för detta har tidigare funnits men detta fynd ger påståendet belägg.Referenser:
  1. https://www.docdroid.net/y5rRWay/101073-at-pnas1902174116.pdf
  2. https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/05/ancient-hallucinogens-oldest-ayahuasca-found-shaman-pouch/?fbclid=IwAR2bkZoQg2uSOBQckzTp1RF2vwbHyZk3XAzd3CmRupRuO09ObdCNEg9DUcI
Relaterade artiklar

Det finns inga kommentarer om 1000 år av Ayahuasca? än.
Bli den första att kommentera!

Se till att din kommentar inte bryter mot våra regler.