Kultur | Onsdag 4 december 2019 | 7
 

Vad är #SKAMPATRULLEN?

#SKAMPATRULLEN är en hashtag som senaste veckorna börjat trenda i det Skandinaviska twitter-klustret och verkar för att återupprätta moral genom skamkultur.


#skampatrullen är en hashtag som senaste veckorna börjat trenda i det Skandinaviska twitter-klustret. Hashtagen har funnits en längre tid men blossade upp i samband med ett drev mot twitterprofilen @okejjenny – en till synes vanlig tatuerad mamma som lägger upp bilder från sitt liv, ibland även lättklädda bilder. Enligt skampatrullen gör hon detta i syfte att jaga uppmärksamhet och pengar via swish från "runkgubbar". Skampatrullen anser att detta moraliskt förkastligt och verkar för att lyfta fram konservativa värderingar däribland kärnfamilj och måttlighet. Detta ska enl. skampatrullen göras med s.k skamkultur.

En av flera motiveringar till patrullens moraliserande är att barnen som idag kommer ut på internet inte ska behöva stöta på denna typ av bilder och inlägg på sina föräldrar och bli mobbade av sina klasskamrater för detta. 


Ett sätt att motverka denna utveckling enl. skampatrullen är genom ett återupprättande av skamkultur. Skamkultur definieras enl. Psykologuiden som: Kulturmönster som präglas av stark yttre social kontroll, vilket leder till att människor som bryter mot reglerna reagerar med skamkänslor.
Hashtagen har lett till en debatt kring moral och hur folk beter sig på internet. Flera röster har under en längre tid försökt uppmärksamma den dekadens som växt fram i västvärlden det senaste decenniet i allmänhet men på internet i synnerhet. 

Begreppen som tas upp är totts (tragiskt ouppfostrade tindertjejer), runkgubbar (personer som försvarar / donerar till twittertotts) och framförallt incels (personer i skampatrullen, incel = ofrivilligt celibat). En Nordisk hederskultur?

#SKAMPATRULLEN är den nordiska althögerns motsvarighet till Islams hederskultur. Om detta är en motreaktion på kulturell dekadens eller en spegling av det värderingar som återfinns i mellanöstern förblir okänt. Skampatrullen speglar däremot samma beteende vi redan ser i förortens shariapoliser, kristna fundamentaliser, radikalfeminister och neurotiska föräldrar men med en konservativ nisch och roliga memer som medium.
Deras approach är hård, mobbande och oftast väldigt iskall, men onekligen fruktansvärt effektiv. Flera konton som blivit utpekade av skampatrullen för att vara dekadenta har drastiskt förändrat sina beteende i samband med drev. I enstaka fall har det motsatta skett och beteenden har eskalerat i reaktion. I en tid då utmanande av befintliga normer blivit den nya normen och progressivismen vunnit mycket landyta är en konservativ backlash något som kan förväntas.

Hittils tycks motståndare till #skampatrullen svalt betet med hull och hår och inte hittat ett bra effektivt sätt att slå tillbaka.Kommentar: Jag lägger ingen personlig värdering i detta utan förklarar enbart fenomenet och presenterar memes och åsikter från båda sidorna.

Referenser:
  1. #skampatrullen @twitter
OMRÖSTNING

Är skampatrullen bra?

Ja - vi kan genom skam skapa normer.
47%
Nej - det är mobbning, låt folk göra vad det vill.
53%

Det finns inga kommentarer om Vad är #SKAMPATRULLEN? än.
Bli den första att kommentera!

Se till att din kommentar inte bryter mot våra regler.